Onderwijs

In het onderwijs wordt het steeds belangrijker voor docenten/leerkrachten om goede gesprekken te kunnen voeren met ouders. De klassen bestaan steeds vaker uit een grotere diversiteit aan leerlingen met of zonder rugzakjes, gedragsproblemen, taalachterstanden of gebruiksaanwijzingen. Ouders hebben vaak hoge verwachtingen en zullen alles in het werk stellen dat ‘het goed gaat’ met hun kind. Dat alles maakt de communicatie niet gemakkelijker.

De Oefencoach helpt docenten/leerkrachten bij het voeren van lastige gesprekken.

HET RESULTAAT

Je verwerft al doende inzicht in hoe een gewenste situatie te creëren. Je krijgt zicht op gedrag van jezelf en dat van anderen. Je gaat bewust en zekerder het gesprek aan.

Inzichten zijn direct in de praktijk toepasbaar.

WERKWIJZE

Afhankelijk van het doel, context en grootte van de groep (vanaf 6 tot bv 150 deelnemers) maakt De Oefencoach gebruik van diverse werkvormen. De rode draad is dat concrete situaties neergezet worden, aan de hand waarvan geoefend en gereflecteerd kan worden hoe het anders, gemakkelijker en beter kan.

Voorbeeld (bij een kleine groep): Een deelnemer vertelt over een lastig gesprek met een, naar haar beleving, boze ouder. De overige deelnemers vormen hierbij een instant intervisiegroep. Er wordt dankbaar gebruik gemaakt van de aanwezige ervaring en kennis van deelnemers. Zij geven constructieve feedback, voorzien elkaar van praktische tips en proberen het gesprek de gewenste richting te geven.

De Oefencoach begeleidt het werkproces; geeft ter ondersteuning theoretische onderbouwing en past gesprekstechnieken toe.

Zo zijn er vele werkvormen mogelijk: van TEAMCOACHING tot INTERACTIEVE VOORSTELLING, van WORKSHOP op thema tot een soort INLOOPSPREEKUUR. De Oefencoach kiest samen met de opdrachtgever welke werkvorm bij de specifieke vraag het meest aansluit.